Rolnik szuka… finansowania

Na fali popularności programu „Rolnik szuka żony”, postanowiłem  pokrótce omówić sytuację rolników na rynku kredytowym. Jakie mają możliwości na finansowanie, jak są postrzegani przez banki, oraz gdzie oprócz banków, mogą jeszcze uzyskać finansowanie.

Rolnicy – w niektórych przypadkach można by rzecz biznesmeni, to dość specyficzna grupa zawodowa. Prowadzą swoje gospodarstwa, nie muszą otwierać działalności gospodarczej, nie posiadają regularnych dochodów, ponieważ w większości przypadków są sezonowe, a mimo to, są łakomym kąskiem dla instytucji finansowych.

 

 

 

Co oferują banki

 

Planujesz rozwój lub unowocześnienie gospodarstwa rolnego? Potrzebujesz pieniędzy na zakup nowych maszyn i urządzeń?

Oto najpopularniejsze rozwiązania.

 

Kredyt obrotowy – może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa, doraźne, sezonowe potrzeby zależne od specyfiki produkcji, a także na inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarstwa. Środki mogą być przeznaczone np. na: zakup nawozów, materiału siewnego, paliwa, paszy, itp.

Na czym to polega?

Dostajemy do dyspozycji pewien limit, w ramach którego będzie można się zadłużać. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będziemy potrzebować dodatkowych pieniędzy, to możemy podjąć je do wysokości przyznanego limitu. Odsetki są naliczane tylko od wykorzystanej kwoty, a nie od przyznanego limitu. W tym produkcie, ważne jest także to, że nie musimy tłumaczyć się w banku na co konkretnie środki są nam potrzebne. Następnie, każda nasza wpłata zmniejsza saldo do spłaty. Wpłacać i wybierać środki z limitu możemy w dowolnym czasie.

Kredyt inwestycyjny – kredyt dla rolników chcących modernizować lub podnieść wartość swojego gospodarstwa.

Aby zadbać o rozwój gospodarstwa, trzeba w nie inwestować, jednym z rozwiązań jest pozyskanie środków z kredytu. Celem kredytu inwestycyjnego, jest finansowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do wzrostu wartości gospodarstwa. Kredyt inwestycyjny, jest kredytem przeznaczonym na konkretny cel, związany z  naszą działalnością, np. na, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, ich modernizację, remont, budowę obiektów. Bank będzie wymagał biznesplanu inwestycji oraz wkładu własnego na poziomie minimum 20%.   Środki z kredytu powinny być przeznaczone na finansowanie ściśle określonych celów. Krótko mówiąc, trzeba się rozliczyć z wydanych pieniędzy.

Przy kredycie inwestycyjnym kwoty jakie można osiągnąć, przekraczają siedmiocyfrowe liczby.

Pożyczka na dowolny cel – jest to rozwiązanie dla rolników, którzy potrzebują szybkiego dostępu do gotówki. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, przykładowo –  zakup środków do produkcji rolnej, bądź zakup drobnych maszyn i urządzeń rolniczych. Bank nie wymaga od rolnika dokumentowania wydatków.

Kredyt jest rozłożony na konkretny okres (nawet 10 lat) i jest spłacany w ratach, zazwyczaj miesięcznych. Kredyt taki zazwyczaj nie rożni się od tego, który jest udzielany zwykłemu Kowalskiemu np., na zakup sprzętu AGD.

 

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

 

Rolnicy szukający finansowania dla swojej działalności, mogą korzystać z preferencyjnych kredytów współfinansowanych ze środków ARiMR.

Kredyty oferowane przez banki we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone są jednak na cele inwestycyjne.

Mogą one być przeznaczone na:

  • zakup użytków rolnych
  • inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  • inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  • dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych
  • spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
  • częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

(Źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html)

 

Gdzie się udać jeśli nie do banku?

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tak jak wspomniałem wcześniej ARiMR oprócz dopłat do kredytów bankowych, także bezpośrednio może wesprzeć rolnika, udzielając np. pożyczki nieoprocentowanej. Agencja posiada wiele programów pomocowych dla gospodarstw w zależności od sytuacji.

„ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, poręczeń spłaty kredytów studenckich, dofinansowania kosztów ponoszonych przez producentów rolnych  na utylizację padłych zwierząt, dofinansowania kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych”

(Źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html)

 

Firmy spoza systemu bankowego.

Kolejną grupa oferującą finansowanie są wszelkiego rodzaju  firmy pozabankowe, prywatni inwestorzy, oraz tzw. firmy chwilówkowe. Jednak w dwóch pierwszych przypadkach wymagane jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości, ewentualnie przy niższych kwotach – maszyn i urządzeń. Jeżeli chodzi o firmy udzielające chwilówek, to do uzyskania są kwoty w granicach 10 000 zł.

Ogólnie żadnej z tych opcji nie polecam, ponieważ są one zbyt drogie, w porównaniu do ofert bankowych.

 

Koszty

Częstym błędem jest zwracanie uwagi wyłącznie na oprocentowanie kredytu. Należy pamiętać, że na koszty kredytu składa się również wiele innych rzeczy:

prowizja za uruchomienie kredytu

prowizja za wcześniejszą spłatę

ubezpieczenie kredytu

opłata za konto do kredytu